Museum Prinsenhof

menu

De Delftse Blik

Over De Delftse Blik

op Internationale Vrouwendag 2021 lanceerde Museum Prinsenhof Delft het vierjarige project De Delftse Blik. Met De Delftse Blik kijkt Museum Prinsenhof Delft met een nieuwsgierige en onderzoekende blik naar haar eigen collectie. Het museum wil samen met inwoners van Delft en museumbezoekers programmering maken, om hiermee nieuwe verhalen op te halen en de drempel voor een bezoek te verlagen. Het museum kiest de Willem van Oranje collectie als uitgangspunt, omdat deze museumpijler verbonden is aan actuele thema’s vrouwen (2021), veiligheid(2022) en vrijheid(2023). Ieder jaar krijgt een beeldend kunstenaar de opdracht een werk te maken dat aansluit bij het thema.

De Delftse Blik wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, Fonds 1818, Rabobank en De Laatste Eer.

2021: Historische Vrouwen

Museum Prinsenhof Delft laat zien dat in onze geschiedenis een hoofdrol is weggelegd voor Willem van Oranje. Dat er in zijn leven een aantal powervrouwen een bepalende rol speelden, is tot nu toe minder bekend. Door enkele van hun brieven en hun stemmen te delen start het museum een nieuw gesprek over Willem van Oranje. Het museum werkt voor de brieven samen met Huygens ING, de Koninklijke Verzamelingen en Oxford University’s Women’s Early Modern Letters Online.

Met de verhalen van de vrouwen van Oranje als startpunt gaat het museum in 2021 op zoek naar nieuwe stemmen en bijzondere verhalen van vrouwen uit het Delft van vandaag. Het museum nodigt Delftse vrouwen uit om, geïnspireerd door de vrouwen rondom Willem van Oranje, hun verhalen te delen. Deze verhalen zijn dit najaar samen met een selectie van de originele brieven van de vrouwen rondom Willem van Oranje in het museum te zien.

In juni en juli organiseert Museum Prinsenhof Delft gratis workshops, rondleidingen en ontmoetingen voor vrouwen in verschillende Delftse wijken. Hiermee wil het museum vrouwen inspireren en verbinden en hen uitnodigen hun verhaal of het verhaal van een vrouw die hen inspireert te delen. Vrouwen worden uitgenodigd in hun verhaal te delen wat zij willen meegeven aan een volgende generatie vrouwen. De gedeelde verhalen worden opgenomen in de collectie van Museum Prinsenhof Delft.

Meer informatie over het project en de activiteiten is te vinden op www.dedelftseblik.nl