Museum Prinsenhof

menu

Organisatie & Medewerkers

Organisatie en medewerkers

Missie

Museum Prinsenhof Delft is een museum van nationale betekenis en deelt, verrijkt en bewaart haar bijzondere Delftse collectie met een zo divers mogelijk publiek. Iedereen moet zich er welkom voelen. De bijzondere geschiedenis van het gebouw – het Prinsenhof – en de betekenisvolle verhalen over kunst, cultuur en geschiedenis versterken elkaar en zijn eigentijds en onderscheidend. Daarmee inspireren en verbinden we de inwoners van Delft en onze (inter)nationale bezoekers.

Visie

De wereld van vandaag is permanent in beweging en verandering. Kunst, cultuur en geschiedenis helpen ons om de wereld om ons heen te duiden en te begrijpen. Delft was en is een open, compacte, herkenbare stad met eigenzinnige mensen en een internationale reputatie van innovatie. De fascinerende en permanente wisselwerking tussen Delft en de wereld is voor Museum Prinsenhof Delft het programmatische vertrekpunt.

Met onze vaste presentaties, tijdelijke tentoonstellingen, publieksprogrammering en het unieke monumentale gebouw willen we de inwoners van Delft en onze (inter)nationale bezoekers inspireren en verbinden, context geven, kennis delen en vooral uitdagen om een mening te vormen en met elkaar in gesprek te gaan. Dat doen we aan de hand van drie thema’s: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters. En met de voor ons museum kenmerkende ‘Delftse blik’, een nieuwsgierige, innovatieve en open kijk op de wereld. We doen dat niet alleen vóór, maar ook mét het publiek, vanuit de wens om nieuwe perspectieven te bieden en meerstemmigheid te laten klinken. Omgevingsgerichtheid en samenwerking met anderen zijn daarbij een voorwaarde. De Delftse blik waarmee we naar het verleden, het nu en de toekomst kijken, ligt ook aan de basis van onze kernwaarden: Kwaliteit, Authentiek, Verbindend en Ondernemend. Museum Prinsenhof Delft draagt zo op herkenbare wijze bij aan identiteit, profiel en aantrekkelijkheid van de stad Delft.

Organisatie

Museum Prinsenhof Delft is een zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen de gemeentelijke organisatie van Delft vallend onder het cluster Samenleving. De museale organisatie bestaat uit drie afdelingen met elk een afdelingshoofd, aangestuurd door de directeur.

Directeur: Janelle Moerman, [email protected]
Hoofd Collectie & Presentatie: Hester Schölvinck, [email protected]
Hoofd Marketing, Communicatie & Development: Daniëlle de Jongh, [email protected]
Zakelijk leider: Miriam Kolk, [email protected]

Jaarverslagen

Download het jaarverslag als pdf: