Museum Prinsenhof

menu

Disclaimer

Disclaimer

WEBSITE

Museum Prinsenhof Delft besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van alle gepubliceerde informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Museum Prinsenhof Delft alsmede betrokken toeleveranciers van informatie zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via Internet alsmede technische storingen.

Google Analytics
Museum Prinsenhof Delft maakt gebruik van Google Analytics voor onderzoeksdoeleinden.

AUTEURSRECHT

De inhoud van deze website is beschermd op grond van de auteurswet. Tenzij toegestaan op grond van de Nederlandse wet, is het niet toegestaan om (enig deel van) de website te openbaren of te verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Museum Prinsenhof Delft.

Museum Prinsenhof Delft is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat Museum Prinsenhof Delft gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat Museum Prinsenhof Delft de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

PRIVACY

Museum Prinsenhof Delft is een gemeentemuseum en maakt deel uit van de gemeente. Gemeente Delft hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens.
Verklaring gegevensbescherming Gemeente Delft

Voorwaarden gebruik draadloos netwerk

Het draadloos netwerk dat in (een gedeelte van) Museum Prinsenhof Delft beschikbaar is voor gasten is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik ervan is voor eigen risico.

Museum Prinsenhof Delft biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van ononderbroken toegang, kwaliteit of snelheid van de verbinding.

Verder is Museum Prinsenhof Delft niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van een slechte of verbroken verbinding.

Oneigenlijk gebruik van het draadloos netwerk is niet toegestaan. Hieronder wordt verstaan; alle handelingen die in strijd zijn met de wet. De gebruiker die handelt in strijd met de wet is aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade voor Museum Prinsenhof Delft. Strafbare handelingen worden gemeld bij justitie.

Museum Prinsenhof Delft neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie die door de gebruiker is geplaatst op het internet. Ook neemt Museum Prinsenhof Delft geen verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal van apparatuur als gevolg van het gebruik hiervan in Museum Prinsenhof Delft.