Museum Prinsenhof

menu

Verbouwing en vernieuwing

vrijdag 15 december 2023

Definitief ontwerp Prinsenhof is klaar

Belangrijkste uitgangspunt: het maken van een toekomstbestendig, toegankelijk, aantrekkelijk en eigentijds museum met versterking van het monumentale karakter.

Vandaag presenteert het college van burgemeester en wethouders het definitieve ontwerp voor de verbouwing en vernieuwing van het Prinsenhof aan de gemeenteraad. In het monument is Museum Prinsenhof Delft gehuisvest. Na renovatie is vrijwel het gehele museum toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. Het gebouw wordt verduurzaamd en vrijwel alle ruimtes krijgen een beter binnenklimaat. In januari wordt het ontwerp aan de stad gepresenteerd. In februari 2024 besluit de raad over het vervolg.

 

 impressie van entree museum in Prinsentuin

Kracht monument
Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp dat eind 2022 werd gepresenteerd. “Bij de uitwerking hebben we gekeken naar hoe de ruimtes oorspronkelijk werden gebruikt,” zegt architect Janneke Bierman van bureau BiermanHenket. “We maken gebruik van de kracht van het monument en laten ons daarbij inspireren door de kloosterarchitectuur. Met zijn gewelven, spitsbogen en bijzondere gevormde vensters. Hier geven we een eigentijdse invulling aan door te spelen met detaillering en materiaalgebruik.”

Versterken beleving
Het Prinsenhof is door zijn rijke historie één van de belangrijkste monumenten voor Delft. De plannen voor de verbouwing en herinrichting van de buitenruimte gaan de beleving van deze prachtige, historische plek versterken. Veel mensen dragen het Prinsenhof een warm hart toe. Daarom moeten we goed voor deze plek zorgen. Het is nu of nooit,” zegt Frank van Vliet, wethouder voor onder meer cultuur.

Hart van complex
Bezoekers komen straks via de heringerichte Prinsentuin en de nieuwe entree het museum in. Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft: “De bezoeker treedt straks binnen in het hart van het monumentale complex, waar ook de museumwinkel te vinden is. In de prachtige museale zalen organiseren we dan onze tijdelijke tentoonstellingen. Daarin kunnen we bruiklenen van de hoogste kwaliteit laten zien. De nieuwe museumroute leidt langs de tijdelijke tentoonstellingen én de vaste collectie. Met daarin de herkende thema’s Willem van Oranje, Delftse Meesters en Delfts Blauw, maar meer chronologisch en thematisch, waardoor we veel meer verhalen kunnen vertellen. Ook Nul-kunstenaars zoals Jan Schoonhoven krijgen in onze nieuwe opstelling een volwaardige plek.”

Verbinding met de stad
Het vernieuwde museum krijgt na de verbouwing veel meer verbinding met de stad dan nu het geval is. Dat begint al bij de route door de tuin, die naar de nieuwe entree leidt. Janneke Bierman: “Hier heeft de bezoeker straks zicht op de prachtige, monumentale gevels van het oude kloostercomplex. Het museum opent zich. Op verschillende plekken gaan de luiken open en komt daglicht weer naar binnen. Bijvoorbeeld aan de Oude Delft. Ook hier gaan de luiken open en nodigt de geaccentueerde poort uit tot een bezoek aan het museum.”

Beter toegankelijk
Na de verbouwing is vrijwel het gehele gebouw toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. In de binnentuin tegen de gevel komt een lift met een trappenhuis, die alle verdiepingen in het gebouw verbindt en de tijdelijke tentoonstellingen toegankelijk maakt. In de heringerichte Prinsentuin wordt de verbindingsgang afgebroken en opnieuw opgebouwd, deels uit oude materialen. Deze verbindt het museumcafé, de educatieve ruimte en de Historische Zaal met elkaar, waardoor de huidige niveauverschillen in de museumroute worden opgeheven.

Duurzaam
Het gehele gebouw wordt waar mogelijk geïsoleerd en installaties worden verduurzaamd. Het gebouw wordt ‘gasloos’. Er komen duurzame klimaatinstallaties en bodemenergie zorgt voor verwarming en koeling van het pand. Materialen die bij de verbouwing vrijkomen, worden zoveel mogelijkheid hergebruikt.

 

Beter binnenklimaat
Door de verduurzaming wordt het binnenklimaat in het gehele gebouw verbeterd. De tentoonstellingsruimten krijgen een hoogwaardig museaal klimaat. Dit maakt in de toekomst tentoonstellingen met bruiklenen van hoge kwaliteit mogelijk. De overige ruimten krijgen een goed verblijfsklimaat, wat tot een veel aangenamer bezoek zal leiden.

Financiën
De kosten voor de verbouwing zijn geraamd op € 38 miljoen. De gemeente Delft stelt € 18 miljoen beschikbaar om het monument in goede staat te brengen en voor het nageslacht te bewaren. De familie Vlek schenkt € 10 miljoen om de museale functie van het Prinsenhof te garanderen. De overige financiering moet uit aanvullende fondsen en subsidies komen. Hiervan is tot nu toe ruim € 5 miljoen toegezegd.

Vervolg
Op 23 januari 2024 presenteert het ontwerpteam het ontwerp voor het Prinsenhof aan de stad. Begin februari besluit de gemeenteraad over het vervolg. Na een positief besluit volgt de verdere uitwerking van het ontwerp, de vergunningsaanvraag en start van de aanbesteding. Volgens planning starten de werkzaamheden in 2025. Naar verwachting kan het museum begin 2027 weer open voor publiek.

Prinsentuin en Sint Agathaplein
Het definitief ontwerp beperkt zich nu nog tot het monument met daarin het museum. Landschapsarchitect DELVA werkt aan het ontwerp voor de Prinsentuin en het Sint Agathaplein. Inwoners van Delft konden hierover in meerdere sessies meedenken. Op 23 januari presenteert ook de landschapsarchitect de visie voor de Prinsentuin en het Sint Agathaplein aan de stad. Medio 2024 besluit de raad over het vervolg. Het ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte moeten samen één geïntegreerd ontwerp worden die de historische verbinding tussen de omliggende gebouwen, de Prinsentuin en het Sint Agathaplein herstelt.

Tijdens de verbouwing
Museum Prinsenhof Delft sluit naar verwachting begin 2025 de deuren. Tijdens de vernieuwing en verbouwing blijven de topstukken uit de collectie te bewonderen in musea door het hele land. Daarnaast komt er een educatief programma voor scholen in Delft en maakt het museum een tentoonstelling in de vorm van een podcast. Via de website van het museum blijft de collectie te bekijken. Met het programma ‘De Delftse Blik’ blijft het museum, samen met verschillende gemeenschappen in de stad, werken aan zijn meerstemmigheid.