Museum Prinsenhof

menu

Steun het museum

Steun Museum Prinsenhof Delft

Voelt u zich betrokken bij Museum Prinsenhof Delft en wilt u het museum steunen? Met uw steun als particulier of organisatie maakt u tentoonstellingen en restauraties mogelijk, onderzoek en educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk dat in de collectie past. Het museum is dankbaar voor elke vorm van ondersteuning.

Neem voor meer informatie contact op met Lara Schwarz, Hoofd Development, [email protected] 

Steun als particulier

Als gemeentemuseum ontvangt Museum Prinsenhof Delft subsidie van de gemeente Delft voor het uitvoeren van zijn basistaken. Door uw steun kan het museum veel meer doen, zoals de collectie aanvullen en bijzondere tentoonstellingen organiseren. Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor Museum Prinsenhof Delft. Als onderdeel van de gemeente Delft heeft Museum Prinsenhof Delft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het museum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt het museum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. Maar ook schenking van een bijzonder kunstvoorwerp behoort tot de mogelijkheden. Ook op de langere termijn kunt u een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het opnemen van Museum Prinsenhof Delft in uw testament. 

 Doneer het museum eenmalig

U kunt u ook aansluiten bij de vrienden van Museum Prinsenhof Delft

Steun als organisatie

Bedrijfsleven
Museum Prinsenhof Delft wil graag de banden met het bedrijfsleven aanhalen op een manier die niet alleen voor het museum, maar ook voor bedrijven interessant is. Draagt u het Delftse culturele erfgoed een warm hart toe en wilt u het museum sponsoren? Sponsoring van Museum Prinsenhof Delft biedt vele mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

De volgende bedrijven hebben ons recentelijk gesteund :

   • Boskalis Westminster N.V.
   • Rabobank
   • DSM
   • Calvé
   • Ruitenburg Adviseurs en Accountants
   • Shanghai Hotel Holland
   • Westvest Notarissen
   • Applikon Biotechnology
   • Delft Business
   • De Laatste Eer
   • Best Western Museumhotels
   • Werkse!
   • Mecanoo architecten
   • Aame adviseurs

Fondsen
Fondsen zijn voor ons onmisbare steunpilaren bij het realiseren van tentoonstellingen en bijzondere projecten. Hieronder vindt u de fondsen en organisaties die recentelijk hebben bijgedragen aan aankopen en tentoonstellingen:

   • Vereniging Rembrandt
   • Bouwfonds Cultuurfonds
   • Fonds 21
   • Fonds 1818
   • M. A. O. C. Gravin van Bylandt Stichting
   • Mondriaan fonds
   • Prins Bernhard Cultuurfonds
   • VSB Fonds
   • Stichting Zabawas
   • Stichting van Achterbergh Domhof
   • Van der Mandele Stichting
   • Stichting Hulp voor Delftse Jongeren (het Meisjeshuis)
   • BNG Cultuurfonds
   • Stichting de Lichtboei
   • Vrienden van Museum Prinsenhof Delft
   • Sttichting Stalpaert van der Wiele
   • Hendrik Mullerfonds
   • Dorodarte

In 2017 hebben wij de Turing toekenning ontvangen voor de tentoonstelling 'Pieter de Hooch in Delft'.

(Hoofd)sponsoring van een speciale activiteit
Het is ook mogelijk (hoofd)sponsor van een speciale activiteit te worden, zoals van een tentoonstelling of een bijzondere restauratie. Wanneer u het museum op deze manier sponsort, verbindt u zich aan een uniek project. Een project dat niet alleen zichtbaarheid oplevert, maar ook andere kansen die bijdragen aan het realiseren van uw bedrijfsdoelen. Als (hoofd)sponsor kunnen wij voor u een op maat gemaakt pakket aan tegenprestaties samenstellen.

Sponsoring in natura
Naast financiële sponsoring is sponsoring in natura mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van menskracht of middelen.

Fiscale aspecten
Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan uw bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met sponsoring in aftrek brengen. Wilt u meer informatie over hoe uw bedrijf Museum Prinsenhof Delft kan ondersteunen? Wij gaan graag met u in gesprek!