Museum Prinsenhof

menu

Nieuws

Museum Prinsenhof Delft en Rabobank lanceren wedstrijd voor de stad

1 juli 2020

Museum Prinsenhof Delft en de Rabobank, stellen in oktober de Van der Mandelezaal gratis ter beschikking aan een Delfts amateurgezelschap. Dit initiatief vindt plaats in het kader van het maatschappelijk partnerschap dat Museum Prinsenhof Delft en de Rabobank met elkaar zijn aangegaan. De lichte zaal met glazen dak biedt op dit moment - vanwege de coronamaatregelen - ruimte aan veertig personen. Het museum roept zangers, dansers en musici op om in de vorm van een verhaal, foto of filmpje te motiveren waarom ze de zaal juist nú nodig hebben. De actie loopt tot en met 1 september. Deelnemers kunnen hun inzending sturen naar [email protected] . Op 9 september maakt het museum de winnaar bekend.

Rabobank VanderMandele web
Tjerk-Martijn Mulder, directievoorzitter van Rabobank in Delft en Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft in de Van der Mandelezaal.
Fotograaf: Marco Zwinkels

Museum Prinsenhof Delft wil met deze actie de stad en de inwoners van Delft, en in het bijzonder de culturele instellingen en verenigingen, in coronatijden een hart onder de riem steken en mensen welkom heten voor wie de huur van een zaal niet vanzelfsprekend is. “Wie je ook bent, wat je ook doet, je bent hier welkom. Het museum is er ook voor een klein gezelschap dat hun optreden moest afzeggen en  alsnog samen willen optreden. Natuurlijk met in achtneming van de RIVM maatregelen.”, aldus Janelle Moerman directeur Museum Prinsenhof Delft.
 
Tjerk-Martijn Mulder, directievoorzitter van Rabobank in Delft: “Cultuur is altijd de basis geweest van veranderingen in de maatschappij. Het is, gezien de huidige tijd, juist nu belangrijk om de jongeren aan de cultuursector te binden. Het openstellen van het museum geeft hen de mogelijkheid om de noodzakelijke maatschappelijke veranderingen te beïnvloeden.”
 
De winactie loopt van 1 juli tot en met 1 september. Het meest aansprekende verhaal, foto of filmpje wint. Het winnende gezelschap kan als prijs kosteloos gebruik maken van de lichte en ruime Van der Mandelezaal. Deze zaal is de trots en het middelpunt van het museum. Met haar overweldigende glazen dak is er geen gebrek aan daglicht. Het uitzicht op de toren van de Oude Kerk en de Waalse Kerk biedt een prachtig decor voor een optreden.
 

Algemene Voorwaarden

 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Museum Prinsenhof Delft en loopt van woensdag 1 juli 15.00 uur tot en met dinsdag 1 september 2020, 17.00 uur.
 2. De wedstrijd is uitsluitend voor deelnemers afkomstig uit de stad Delft.
 3. Elk gezelschap kan gedurende de looptijd eenmaal deelnemen aan de actie door middel van het insturen van een motivatie in vorm van een verhaal, filmpje of foto naar [email protected]
 4. Deelname vindt plaats wanneer je een motivatie in vorm van een verhaal, foto of filmpje hebt gestuurd naar [email protected]
 5. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten, ingehuurde arbeidskrachten en alle anderen die gedurende (een deel van de) looptijd van de actie een arbeidsverhouding, waaronder ook begrepen onder meer een overeenkomst van opdracht, hebben of hebben gehad met Museum Prinsenhof Delft.
 6. Bij het in ontvangst nemen van de prijs moet de woordvoerder van het gezelschap zich kunnen legitimeren. Als de gegevens van de ingestuurde e-mail niet overeenkomen met de gegevens op het legitimatiebewijs van de winnaar, kan Museum Prinsenhof Delft ervoor kiezen een andere winnaar aan te wijzen.
 7. De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van selectie die gemaakt wordt door 3 juryleden, waaronder een jurylid van de Rabobank en twee medewerkers van het Museum Prinsenhof Delft.
 8. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via e-mail. 
 9. Mocht de winnaar niet bereikbaar zijn, dan wordt voor 16 september nog eenmaal een poging gedaan om de winnaar te bereiken. Als het museum niet binnen deze termijn contact heeft kunnen leggen met de winnaar wordt een nieuwe winnaar gekozen.
 10. Voor de eventuele nieuwe winnaar geldt dezelfde procedure met dezelfde termijnen als voor de eerste winnaar.
 11. Museum Prinsenhof Delft is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 12. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen een persoonlijk bericht.
 13. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs te ruilen voor een andere prijs of geldbedrag.
 14. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 15. Eventuele klachten kunnen worden gemaild naar [email protected] Indien er aanleiding voor is neemt een medewerker van het museum contact op met de deelnemer om de klacht zo goed mogelijk af te handelen.
 16. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, tenzij er toestemming is gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 17. Museum Prinsenhof Delft is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 18. Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk voor personen vanaf 12 jaar of ouder. Voor deelnemers tussen de 12 en 18 jaar dient een volwassene de motivatie namens de groep in te sturen en de groep te begeleiden.
 19. De prijs betref het eenmalige gebruik van de zaal met de in de zaal aanwezige inrichting en techniek. Overige zaken zoals de verschaffing van instrumenten, versterkers, speciale lampen en dergelijke, moeten zelf worden verzorgd of meegenomen. Vragen omtrent de aanwezige techniek en inrichting kunnen gestuurd worden naar: [email protected] .