Museum Prinsenhof

menu

Nieuws

Delftse Vriend actie

6 maart 2022

Hallo, Delftse vriend!

Iedere eerste zondag van de maand

Woon jij in Delft? En wil je ontdekken waaraan Delft zijn nationale betekenis en internationale bekendheid te danken heeft? Goed nieuws: vanaf nu kunnen jij en alle andere inwoners van Delft iedere eerste zondag van de maand gratis Museum Prinsenhof Delft bezoeken en alles te weten komen over Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters!

Haal bij Museum Prinsenhof Delft jouw gratis Delftse Vriendpas op. Daarmee kun je twee jaar lang iedere eerste zondag van de maand bij de kassa of online via de website een gratis toegangsticket voor het museum ontvangen.

Tot zondag, Delftse vriend!

Scan deze QR-code of klik hier en vul het formulier in. Op vertoon van de bevestigingsemail bij de kassa- en informatiebalie in het museum ontvangt u dan uw persoonsgebonden Delftse Vriendpas.
qrcode google form NL.png

De voorwaarden.
* De actie is alleen geldig voor inwoners van de gemeente Delft.
* Om toegang te krijgen tot het museum vragen we uw postcode te registreren
* De actie is alleen geldig op iedere eerste zondag van de maand.

 

Hello, Delft friend!

Every first Sunday of the month

Do you live in Delft? And would you like to know what Delft owes its national significance and international reputation to? Good news: From now on, you and all other residents of Delft can visit the Museum Prinsenhof Delft free of charge on the first Sunday of every month, and find out everything there is to know about William the Silent, Prince of Orange, Delftware and Delft Masters!

Pick up your free ‘Delftse Vriend’ pass at the Museum Prinsenhof Delft. This pass will get you a free ticket to the museum for the first Sunday of every month for two years. Tickets are available at the museum’s ticket desk or online, via the website.

See you on Sunday, Delft friend!

Scan this QR-code or click here, and fill in the form. When showing the confrmation email to a museum employee at the ticket desk in the museum, you will receive your own personal Delft Friend pass.
qrcode google form ENG.png

Conditions.
* This offer is valid for residents of Delft only.
* In order to be admitted to the museum, we will ask you to register your postcode.
* This offer is valid on the first Sunday of every month only.