Museum Prinsenhof

menu

Nieuws

'Historische Vrouwen' vanaf 1 oktober te zien

7 september 2021

Presentatie Historische vrouwen opent 1 oktober
Met originele brieven van de vrouwen rond Willem van Oranje en verhalen van vrouwen van nu

De geschiedenis is niet compleet zonder de blik van vrouwen. Dat spreekt voor zich maar is nog niet vanzelfsprekend. In de presentatie Historische vrouwen - die vanaf 1 oktober te zien is in het museum - zijn de portretten en originele brieven te zien van vrouwen rond Willem van Oranje. Met deze presentatie voegen we nieuwe stemmen toe aan de vaste tentoonstelling over Willem van Oranje. We vertellen aan de hand van hun eigen brieven de bijzondere levensverhalen van deze vrouwen en laten hun kant van de geschiedenis horen.

“Mijne Heren. Ik geloof dat uwe heren gehoord hebben van de genegenheid die de prins van Portugal[1] mij welwillend toedraagt en die ik hem eveneens  toedraag. Daarom leek het de prins goed om bij het ontstaan van deze liefdevolle genegenheid de eerlijke bedoelingen van deze verbintenis door mijn neef Willem[2] aan mijn broer[3] te laten kennen, zoals ik dat zelf ook gedaan heb.”  is een fragment uit een brief van Emilia van Nassau – één van de dochters van Willem van Oranje – aan de Staten Generaal, waarin ze in 1597 toestemming vraagt om te mogen trouwen uit liefde met de prins van Portugal.

Net zo bijzonder als de vrouwen uit de 16e eeuw, zijn de verhalen van vrouwen van nu. In video’s waarin zij hun verhalen vertellen en portretten waarop deze vrouwen te zien zijn, laten we zien dat thema’s als liefde, succes, moederschap en rouw vrouwen van alle tijden met elkaar verbindt. Daarom presenteren we deze verhalen in de tentoonstelling zij aan zij. De presentatie is onderdeel van het meerjarige project De Delftse Blik en is te zien tot en met 20 februari 2022. Alle verhalen van de historische en hedendaagse vrouwen zijn te lezen op de website van De Delftse Blik.

Op zoek naar nieuwe stemmen
Historische Vrouwen is het eerste themajaar van het vierjarige project De Delftse Blik dat we op Internationale Vrouwendag lanceerde. Met de verhalen van de vrouwen rond Willem van Oranje als startpunt gingen we de afgelopen maanden op zoek naar nieuwe stemmen en bijzondere verhalen van vrouwen uit het Delft van vandaag. Historische Vrouwen toont een aantal van deze verhalen met video’s en foto’s, samen met de portretten en acht 16e-eeuwse brieven van de vrouwen rond Willem van Oranje. Zo zijn er brieven van zijn echtgenotes, zijn moeder Juliana van Stolberg en zijn dochter Emilia van Nassau. De brieven vormden een inspiratie voor de verhalen van de vrouwen uit Delft. Zo schrijft één van de Delftse vrouwen dat zij blij is dat de tijd gekomen is dat mensen opkomen voor hun eigen wensen, dat ze zich verdiepen in hun afkomst, hun geschiedenis en talenten en durven te zeggen wat zij willen leveren aan de maatschappij. 

Digitale openingsmiddag
Op donderdag 30 september is er een openingsmiddag van Historische Vrouwen, met verhalen van onder andere historici Femke Deen en René van Stipriaan. De middag (13:00 tot 16:00 uur) wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Huygens ING en de Koninklijke Verzamelingen en is via een livestream te volgen. Je kunt je hier aanmelden voor de livestream.

 

[1] Emanuel, prins van Portugal, echtgenoot van Emilia van Nassau. Hij was de buitenechtelijke zoon van de Portugese troonpretendent Antonio van Crato.

[2] Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, oudste zoon van Jan van Nassau, de broer van Willem van Oranje. Hij was getrouwd met Anna van Nassau, Emilia’s in 1588 gestorven zus.

[3] Maurits van Nassau, stadhouder en kapitein-generaal van de Republiek en fel tegenstander van het huwelijk.