Museum Prinsenhof

menu

Onderwijsprogramma MOJO Backstage

Delft kent vele meesters, ook hedendaagse. Neem de mensen achter MOJO, Nederlands grootste en bekendste concertpromotor die precies 50 jaar geleden op een Delftse zolderkamer is opgericht. Hoe is MOJO ontstaan? Hoe werkt dat nu eigenlijk, het organiseren van een concert of festival? En wat betekent zo’n muziekbeleving voor mensen? Dit komt aan bod in het onderwijsprogramma dat Museum Prinsenhof Delft in samenwerking met Buma Music Academy heeft ontwikkeld speciaal voor de tentoonstelling MOJO Backstage. Delftse meesters in de muziekindustrie.

Rondleiding MOJO Backstage

In dit programma maakt de leerling kennis met MOJO, de innovaties die deze organisatie teweeg heeft gebracht in de muziekwereld en hoe het er nu werkelijk aan toe gaat bij enkele bekende popfestivals die Nederland rijk is. Zowel voor als achter de schermen! Een rondleiding door de tentoonstelling in Museum Prinsenhof Delft biedt een echte ‘backstage’ ervaring door de wereld achter een festival of concert – van techniek en beveiliging tot de beleving van bezoekers en artiesten - inzichtelijk te maken. Ook onderzoekt de groep hoe muziek mensen samenbrengt en bijdraagt aan de zoektocht naar een eigen identiteit. In de klas zorgt één van de interactieve en praktische lesprogramma’s van Buma Music Academy voor verdiepende inzichten in de muziekindustrie én de invloed van muziek op identiteitsvorming.

  • Doelgroep rondleiding: vmbo, havo, vwo
  • Duur: 60 minuten
  • Vakaansluiting vmbo: kunst en cultuur, mens en maatschappij, Nederlands, met nadruk op geschiedenis, muziek, maatschappijleer en techniek.
  • Vakaansluiting havo en vwo: geschiedenis, CKV, Nederlands, maatschappijleer.
  • Tijdvak: Tijd van televisie en computers

Lesprogramma's Buma Music Academy

In samenwerking met Buma Music Academy organiseert Museum Prinsenhof Delft diverse klassikale onderwijsprogramma’s bij de tentoonstelling MOJO Backstage.

logo bma

1. Muziek en identiteit

Punker, gabber of hiphopper? Leer alles over wat muziek met identiteit te maken heeft.
 
Deze les start met een video die uitlegt wat subculturen zijn en hoe je deze herkent. Leerlingen leren dat mensen dankzij cultuur en subcultuur middelen, manieren en inspiratie krijgen aangereikt om zich te kunnen uiten. Muziek speelt hierin een belangrijke rol. Middels opdrachten komen de leerlingen meer te weten over subculturen die verband houden met muziekstromingen en onderzoeken zij wat hun eigen subcultuur en die van hun klas is.

Doelgroep: havo 4-5, vwo 4-5-6.
Duur: 50 à 100 minuten (1 tot 2 lesuren)
Vak aansluiting vmbo: geschiedenis, maatschappijleer, muziek, beeldende vorming, Nederlands.
Vak aansluiting havo/vwo: geschiedenis, CKV, maatschappijleer, Nederlands.
Tijdvak: Tijd van televisie en computers

2. Productie van een festival 

Achter de schermen bij Lowlands: leer alles over de verschillende taken en beroepen die nodig zijn voor de organisatie van dit festival
 
Deze les staat in het teken van beroepsoriëntatie bij een groot festival. Leerlingen krijgen een kijkje achter de schermen van Lowlands en koppelen daar beroepen aan die bij het MBO niveau passen. Denk hierbij aan werkzaamheden binnen de sectoren Entertainment, Vormgeving, Veiligheid & Zorg, Horeca, Opbouw en Techniek. Leerlingen krijgen inzichten in de verschillende taken en vakgebieden die nodig zijn voor de organisatie van een festival als Lowlands, en onderzoeken welk vakgebied zijzelf interessant vinden.

Doelgroep: vmbo 3-4
Duur: 50 minuten
Vak aansluiting: muziek, mens en maatschappij, Nederlands.
Tijdvak: Tijd van televisie en computers

3. Achter de schermen bij een poppodium

Een dag uit het leven van medewerkers bij poppodia.
 
Deze les behandelt de verschillende werkzaamheden van mensen die bij een poppodium werken. Enerzijds geeft dit een algemeen beeld weer van hoe de voorbereiding van een concertavond te werk gaat. Anderzijds geeft dit de taken van de afzonderlijke werknemers weer. De vragen voor leerlingen richten zich op het werken bij een poppodium en kunnen indien gewenst ook worden gecombineerd met een CKV-activiteit voor havo/vwo.

Doelgroep: vmbo, havo en vwo: v.a. leerjaar 2
Duur: vmbo: 50 minuten, havo/vwo: 30 à 50 minuten.
Vak aansluiting vmbo: muziek, mens en maatschappij, Nederlands.
Vak aansluiting havo en vwo: maatschappijleer, CKV, Nederlands.
Tijdvak: Tijd van televisie en computers

4. Techniek bij een optreden

Van licht tot geluid: ervaar de technologie achter de muziek.
 
In deze les leert de klas in grote lijnen hoe technologie, podiumopstelling en verzorging bij optredens in zijn werk gaat. Wie zijn hierbij betrokken? Welke voorbereidingen en apparatuur worden hiervoor gebruikt en hoe zitten deze in elkaar? Daarnaast gaan de leerlingen zelf muziek mixen op een online mengtafel. Optioneel kunnen de leerlingen vervolgens een optreden bezoeken en evalueren.

Doelgroep: vmbo, havo, vwo: onderbouw
Duur: 100 minuten (2 lesuren à 50 minuten)
Vak aansluiting vmbo: techniek, muziek, maatschappijleer.
Vak aansluiting havo en vwo: mens en maatschappij, mens en natuur, CKV.
Tijdvak: Tijd van televisie en computers