Museum Prinsenhof

menu

ANBI

Met ingang van januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen) en moeten musea met een ANBI status een aantal gegevens openbaar maken op internet. De Belastingdienst publiceert vervolgens het internetadres, zodat geïnteresseerden via de website van de Belastingdienst deze gegevens kunnen raadplegen. Een ANBI instelling is volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Zie ook www.anbi.nl.

Museum Prinsenhof Delft is onderdeel van de Gemeente Delft. Alle gemeenten in Nederland hebben de ANBI status en zo ook de gemeentelijke onderdelen zoals Museum Prinsenhof Delft.

Naam :  Museum Prinsenhof Delft
KvK nr. :  27374588-000
BTW nr. :  EORI NL 001569417 B01
IBAN :  NL 59 BNGH 0285 1531 02
Post- en bezoekadres
Postadres : Postbus 78, 2600 ME Delft
Bezoekadres : Sint Agathaplein, 2611 HR Delft
Museumstaf : Schoolstraat 7, 2611 HS Delft
Telefoon: 015 - 2602358
E-mailadres: [email protected]
Website: www.prinsenhof-delft.nl

Missie Museum Prinsenhof Delft
Museum Prinsenhof Delft vertelt de verhalen van de stad Delft en van Delftenaren die een belangrijke stempel drukken op het Nederland van vroeger en nu. Bezoekers worden meegenomen op reis door het rijke verleden van de stad Delft en uitgenodigd om zelf in die verhalen te participeren, om uiteindelijk te ontdekken waar en hoe Nederland ooit is begonnen.

Visie
In een door technologische en sociale ontwikkelingen veranderende wereld is Museum Prinsenhof Delft de vanzelfsprekende entree tot de vaderlandse geschiedenis, en geeft daarmee vanuit een historisch perspectief context aan het Nederland van vandaag.

De presentaties in Museum Prinsenhof Delft sluiten aan bij basiskennis van de bezoeker - Willem van Oranje is hier doodgeschoten, Delfts Blauw werd hier gemaakt, beroemde kunstenaars en wetenschappers zoals Johannes Vermeer en Antonie van Leeuwenhoek hebben hier gewoond en gewerkt - maar proberen die kennis te verbreden en verdiepen, waarbij de bezoeker zelf actief kan kiezen hoe en wat zij willen ervaren en leren. De Delftse blik, waarmee wetenschappers en kunstenaars hun wereld bekijken is het uitgangspunt voor de ontdekkingen van de bezoeker.

Strategische doelen:

 • ontwikkelen, uitvoeren, stimuleren etc. van cultureel ondernemerschap
 • werken aan en naar een financieel gezonde organisatie
 • streven naar een jaarlijkse stijging van het aantal fysieke en digitale bezoekers (kwantitatief)
 • streven naar een hogere waardering van onze producten en diensten bij onze bezoekers (kwalitatief)
 • ontwikkelen van een organisatiebreed collectieplan
 • uitbreiding van de regionale samenwerking Archeologie
 • uitbreiding van de archieffunctie in de regio
 • realiseren van een archiefdepot voor Delft en omstreken
 • structureel en planmatig verbindingen aangaan met partijen in en buiten de stad

Directie
De directie van Museum Prinsenhof Delft wordt gevormd door het Management Team (MT), bestaande uit:

 • Janelle Moerman, directeur
 • Rik Köhler, hoofd Bedrijfsvoering
 • Nicole Delissen, hoofd Collectie & Presentatie a.i.