Museum Prinsenhof

menu

Het Delft van Vermeer

10 februari 2023 t/m 4 juni 2023

Het Delft van Vermeer
10 februari 2023 t/m 4 juni 2023

Delft was in de 17de eeuw een broedplaats van talent, een plek waar belangrijke innovaties plaatsvonden. Hier groeide Johannes Vermeer (1632-1675) uit tot een schilder van wereldformaat. Voor het eerst staan Vermeers leven, zijn netwerk en zijn relatie tot de stad Delft centraal in een tentoonstelling. Topstukken van Delftse tijdgenoten worden getoond naast Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten. Hiermee schetsen we een rijk beeld van het artistieke, intellectuele en sociale klimaat in Delft in de 17de eeuw.

Maak kennis met personages uit Vermeers directe omgeving, zoals zijn schoonmoeder Maria Thins, zijn collega-schilder Leonaert Bramer, de familienotaris Willem de Langue, de verzamelaars Maria de Knuijt en haar man Pieter van Ruijven en meester-bakker Hendrick van Buyten die ook kunst verzamelde. Vermeer was niet alleen een kunstenaar, maar ook een man van vlees en bloed: echtgenoot, schoonzoon, ondernemer, vader van 15 kinderen en herbergier. Kom dichter bij de man achter de mythe en ontdek hoe Vermeer kon uitgroeien tot een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld.

Zowel deze personages als het culturele en artistieke klimaat in het 17de-eeuwse Delft worden gepresenteerd door middel van topstukken en bijzondere archiefstukken. Denk bijvoorbeeld aan De koppelaarster uit 1622 van Dirck van Baburen en aan Adolf en Catharina Croeser aan de Oude Delft (ook bekend als De burgemeester van Delft en zijn dochter) uit 1655 van Jan Steen. Beide topstukken zijn voorbeelden van het artistieke klimaat in Delft en hebben een directe koppeling met Vermeer. Tientallen archiefstukken zoals inventarissen en testamenten, maar ook prenten en kaarten, bieden inzicht in Vermeer en de mensen om hem heen en schetsen een helder beeld van de stad in zijn tijd.

Audiotour
Toegang tot de tentoonstelling is inclusief een audiotour (zolang de voorraad strekt). Deze is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans. Deze audiotour biedt extra verdieping in o.a. Vermeers jeugd, zijn huwelijk en werk, eveneens de culturele context in Delft, het artistieke klimaat en de geschiedenis van de stad.

Publicaties
Bij Het Delft van Vermeer verschijnt een rijk geïllustreerd publieksboek in samenwerking met Waanders Uitgevers. Nederlands en Engels, 128 pagina’s, winkelprijs € 29,95 (paperback). Met bijdragen van o.a. conservator David de Haan, Vermeer-specialist Arthur K. Wheelock Jr., Delft-specialisten Bas van der Wulp (archivaris), Steven Jongma (archeoloog) en bouwkundig historicus (Wim Weve) en Babs van Eijk. Het publieksboek is te koop in de museumwinkel.
Daarnaast verschijnt een Luxe Gouden Boekje Het meisje met de blauwe steen voor kinderen van 4+. Deze is te koop in de museumwinkel voor €9,99.
Ook verschijnt Kunstschrift met een speciale Vermeeruitgave. Deze is te koop in de museumwinkel voor €12,25. Al deze publicaties zijn te koop zolang de voorrraad strekt.

De Nieuwe Vermeer
Van 20 maart t/m 4 juni zullen zes winnende werken van de Nieuwe Vermeer-wedstrijd te zien zijn in de lakenhal in Museum Prinsenhof Delft. Lees meer over deze tentoonstelling.


This page provides information about the exhibition, including the audio tour and publication. 

Vermeer's Delft
10 February 2023 - 4 June 2023

In the 17th century, Delft was a breeding ground for talent, where important innovations were taking place. Johannes Vermeer (1632-1675) developed into a world-class painter here. For the first time, Vemeers life, his network and his relationship to the city of Delft is the central focus of an exhibition.On the basis of more than 100 objects from Dutch and foreign collections, including masterpieces by Delft painters, objects of applied art, maps, prints, drawings, books, biographical documents and other archival matter, a picture of the bustling city atmosphere of the 17th century will be painted.

Meet characters from Vermeers immediate surroundings, like his mother-in-law, Maria Thins, his fellow painter Leonaert Bramer, family notary Willem de Langue, art collectors Maria de Knuijt and her husband, Pieter van Ruijven, and master baker Hendrick van Buyten, who also collected art. Vermeer was not just a painter, but a man of flesh and blood: husband, son-in-law, entrepreneur, father of 15 children, and innkeeper. Get closer to the man behind the myth and discover how Vermeer became one of the most beloved artists of the 17th century.

These characters and the cultural and artistic climate in 17th-century Delft are presented through masterpieces and rare archival matter. See for example The Procuress, from 1622, by Dirck van Baburen, and Jan Steen’s 1655 painting Adolf and Catharina Croeser on the Oude Delft (also known as The Burgomaster of Delft and his Daughter). Both masterpieces are primary examples of the artistic climate in Delft and have a direct connection to Vermeer. Dozens of archival items such as inventories and wills, but also prints and maps, provide insight into Vermeer and the people around him and paint a clear picture of the city in his time. 

Audio tour
Admission includes an audio tour, available in English, Dutch and French. This audiotour provides in-depth insight into Vermeers youth, his marriage, and his work, as well as the cultural context in Delft, its artistic climate and the city's history.

Publication
A lavishly illustrated publication, produced in cooperation with Waanders Publishers (Waanders Uitgevers), will accompany the exhibition. In English and Dutch, 128 pages, circa €29.95 (paperback). The publication is available in the museum shop while supllies last.