Museum Prinsenhof

menu

Het Delft van Vermeer

10 februari 2023 t/m 4 juni 2023

Het Delft van Vermeer

10 februari 2023 t/m 4 juni 2023

Delft was in de 17de eeuw een broedplaats van talent, een plek waar belangrijke innovaties plaatsvonden. Hier groeide Johannes Vermeer (1632-1675) uit tot een schilder van wereldformaat. Voor het eerst staat het leven van deze wereldberoemde Delftse meester centraal in een tentoonstelling. Topstukken van Delftse tijdgenoten worden getoond naast Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten. Hiermee schetsen we een rijk beeld van het artistieke, intellectuele en sociale klimaat in Delft in de 17de eeuw.

De tentoonstelling loopt parallel aan de grote Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum.
18_B_1-36_Tom_Haartsen_LR.jpg
Daniël Vosmaer, Gezicht op Delft met een fantasieloggia, 1663, olieverf op doek, Museum Prinsenhof Delft, Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Audiotour
Bij de tentoonstelling wordt een audiotour ontwikkeld. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

Podwalk
In dit wandelverhaal nemen we de luisteraar mee naar de stad van Vermeer. De podwalk is overal te beluisteren: thuis op de bank, in de trein, maar ook al wandelend door de stad, voor of na het tentoonstellingsbezoek.

Familieprogramma
Voor gezinnen is een ‘familiespoor’ beschikbaar, bestaande uit een boekje met kijk- en doe opdrachten die (groot)ouders samen met hun kinderen (4 tot 12 jaar) kunnen uitvoeren en waarmee ze van alles ontdekken over Vermeer en zijn wereld.

Publieksboek
Bij Het Delft van Vermeer verschijnt een rijk geïllustreerd publieksboek in samenwerking met Waanders Uitgevers. Nederlands en Engels, 128 pagina’s, winkelprijs € 28,95 (paperback). Met bijdragen van o.a. conservator David de Haan, Vermeer-specialist Arthur K. Wheelock Jr., Delft-specialisten Bas van der Wulp (archivaris), Steven Jongma (archeoloog) en bouwkundig historicus (Wim Weve) en Babs van Eijk.

Stadsprogramma
Bij de tentoonstelling Het Delft van Vermeer wordt in afstemming met Delftse ondernemers en culturele partners een stadsprogramma ontwikkeld.

Online tickets vanaf oktober
Vanaf oktober 2022 zijn er online tickets verkrijgbaar via www.prinsenhof-delft.nl. Vooraf reserveren wordt geadviseerd.

Aanbod voor groepen
Op aanvraag kan een rondleiding door de tentoonstelling worden geboekt. Een rondleider vertelt aan de hand van de kunstwerken, archiefstukken en de objecten in de tentoonstelling over het Delft van Vermeer. De rondleiding wordt aangeboden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Informatie en reserveringen via T +31 (0)15 219 79 27 of [email protected]

Vermeer in Amsterdam
Parallel aan de tentoonstelling in Museum Prinsenhof Delft organiseert het Rijksmuseum de eerste tentoonstelling over Vermeer in zijn geschiedenis. Met bruiklenen van over de hele wereld belooft deze Vermeer-tentoonstelling de grootste ooit te worden. In de aanloop naar de expositie onderzoekt het Rijksmuseum het kunstenaarschap van Vermeer, zijn artistieke keuzes en beweegredenen voor zijn composities en het maakproces. Hierin werkt het museum nauw samen met het Mauritshuis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermeer's Delft
February 10th, 2023 - June 4th, 2023

Throughout the 17th century, Delft was a city full of talent and innovation. Here, Johannes Vermeer (1632-1675) grew to be an artist of global scale. For the first time ever, the life of this world-known Delfts master is the focus of an exhibition. Prime pieces of Delfts peers will be presented alongside Delfts ceramic, Delfts tapestries, archival objects and personal documents. With these pieces, we'll paint a clear picture of the artistic, intellectual, and social climate of Delft in the 17th century.

This exhibit will run parallel to the grand Vermeer-exhibit in the Rijksmuseum.
18_B_1-36_Tom_Haartsen_LR.jpg
Daniël Vosmaer, View of Delft with a fantasy perspective, 1663, oil on canvas, Museum Prinsenhof Delft, Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Audiotour
An audiotour will be developed to complement the exhibition. It will be available in Dutch, English and French.

Podwalk
Through this walking tale, we take the listener on a journey through Vermeer's hometown. The podwalk is available for listening from anywhere: at home on the sofa, on the train, but especially while strolling through Delft before or after a visit to the exhibition.

Family programme
For families, there is a 'family route' available, consisting of a booklet with see-and-do-objectives and challenges that (grand)parents can take on with children (age 4-12). This way, you can discover everything about Vermeer and his world in a fun and easy manner.

Publication
Along with Vermeer's Delft, a richly illustrated publication will be published in both Dutch and English. It consists of 128 pages and will be available in the museum for € 28,95 (paperback). With contribitions by Conservator David de Haan, Vermeer-specialist Arthur K. Wheelock Jr., Delft-specialists Bas van der Wulp (archivist), Steven Jongma (archeologist) and architectural historian (Wim Weve) and Babs van Eijk.

City programme
In accordance with Delfts business owners and cultural partners, a city-wide programme is being developed.

Online tickets 
As of september 2022, tickets are available online via www.prinsenhof-delft.nl. We recommend reserving ahead of time.

Offers for groups
Group tours through the exhibit can be booked by request. A tour guide will educate the group about Vermeer's Delft through art pieces, archival pieces and objects throughout the exhibit. These tours are available in Dutch, English, German and French. Information and appointments can be requested via T +31 (0)15 219 79 27 or [email protected]

Vermeer in Amsterdam
Parallel to the exhibition in Museum Prinsenhof Delft, the Rijksmuseum is organizing the very first solo exhibition about Vermeer. de eerste tentoonstelling over Vermeer in zijn geschiedenis. With borrowed pieces from all over the world, this Vermeer-exhibit promises to be the biggest one to date. With help from the Mauritshuis, the Rijksmuseum will explore Vermeer's artistry, artistic choices and the motivations behind his compositions and processes. The exhibits in the Rijksmuseum and Museum Prinsenhof Delft complement each other beautifully.