Museum Prinsenhof

menu

De Delftse Blik. Historische Vrouwen

1 oktober 2021 t/m 20 februari 2022

De Delftse Blik. Historische Vrouwen

De geschiedenis is niet compleet zonder de blik van vrouwen. Dat spreekt voor zich maar is nog niet vanzelfsprekend. In de presentatie De Delftse Blik. Historische Vrouwen zijn de portretten en originele brieven te zien van vrouwen rond Willem van Oranje. Met deze presentatie voegen we nieuwe stemmen toe aan de vaste tentoonstelling over Willem van Oranje. We vertellen aan de hand van hun eigen brieven de bijzondere levensverhalen van deze vrouwen en laten hun kant van de geschiedenis horen.

Bestel uw ticket(s)

Net zo bijzonder als de vrouwen uit de 16eeuw, zijn de verhalen van vrouwen van nu. In video’s waarin zij hun verhalen vertellen en portretten waarop deze vrouwen te zien zijn, laten we zien dat thema’s als liefde, succes, moederschap en rouw, vrouwen van alle tijden met elkaar verbindt. Daarom presenteren we deze verhalen in de tentoonstelling zij aan zij. De presentatie is onderdeel van het meerjarige project De Delftse Blik en is te zien tot en met 20 februari 2022. Alle verhalen van de historische en hedendaagse vrouwen zijn te lezen op de website van De Delftse Blik.

300921 LR 87
Delftse vrouw Cheraldine Osepa en bezoekers in de presentatie De Delftse Blik. Historische Vrouwen, 2021, foto Eelkje Colmjon

Op zoek naar nieuwe stemmen
Historische Vrouwen is het eerste themajaar van het vierjarige project De Delftse Blik dat we op Internationale Vrouwendag lanceerde. Met de verhalen van de vrouwen rond Willem van Oranje als startpunt gingen we de afgelopen maanden op zoek naar nieuwe stemmen en bijzondere verhalen van vrouwen uit het Delft van vandaag. Historische Vrouwen toont een aantal van deze verhalen met video’s en foto’s, samen met de portretten en acht 16e-eeuwse brieven van de vrouwen rond Willem van Oranje. Zo zijn er brieven van zijn echtgenotes, zijn moeder Juliana van Stolberg en zijn dochter Emilia van Nassau. De brieven vormden een inspiratie voor de verhalen van de vrouwen uit Delft. Zo schrijft één van de Delftse vrouwen dat zij blij is dat de tijd gekomen is dat mensen opkomen voor hun eigen wensen, dat ze zich verdiepen in hun afkomst, hun geschiedenis en talenten en durven te zeggen wat zij willen leveren aan de maatschappij.