Museum Prinsenhof

menu

Nieuws

Waalse kerkgemeenschap draagt unieke collectie over aan Museum Prinsenhof Delft

24 september 2018

 

De Waals Hervormde Gemeente Delft heeft op 24 september 2018 haar unieke bezit van tinnen en zilveren objecten overgedragen aan Museum Prinsenhof Delft. De overgedragen collectie bevat zeer zeldzame voorwerpen die tussen de 17de en 19de eeuw zijn vervaardigd in Delft en eeuwenlang werden gebruikt bij het Avondmaal, waaronder broodschalen, bekers en kannen voor de wijn.

De kerkgemeenschap hield sinds de zestiende eeuw haar diensten in de Waalse kerk. In 2014 is het gebouw teruggegeven aan de gemeente Delft en werd het onderdeel van Museum Prinsenhof Delft. Dhr. Van Santen, het laatste kerkenraadslid van de Waals Hervormde Gemeente Delft: “Na de overdracht van de kerk aan de gemeente Delft is het nu tijd om ook de collectie over te dragen. Voor de Waals Hervormde Gemeente is het van belang dat deze bijzondere collectie in Delft kan blijven en voor de toekomst veilig gesteld blijft.”

Zeldzame objecten
Een deel van de overgedragen collectie is door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed aangemerkt als Collectie Nederland. Naast de broodschalen, bekers en kannen bevat deze ook twee zilveren doopvonten uit 1655 en 1719. Tevens wordt de 18de-eeuwse inrichting van de consistoriekamer, met het schoorsteenstuk, de stoelen, spiegel en naamlijsten van de kerkenraadsleden vanaf 1585, onderdeel van de collectie van Museum Prinsenhof Delft.

“Een belangrijk verhaal uit de historie van Delft”
Janelle Moerman, directeur van Museum Prinsenhof Delft, is vereerd dat de kerkgemeenschap haar collectie toevertrouwt aan het museum: “De Waalse kerk heeft een lange traditie in Delft en de collectie is van uitzonderlijk historisch belang. Met behulp van deze objecten kunnen wij de geschiedenis van de Waalse kerkgemeenschap op een inspirerende manier blijven vertellen én behouden voor toekomstige generaties.” Er zijn plannen om in de toekomst aandacht te besteden aan de zilvercollectie van het museum. Deze objecten zullen daar onderdeel van uitmaken.

Geschiedenis van de Waalse kerk en gemeente
Het complex waar Museum Prinsenhof Delft in is gevestigd, is van oorsprong een klooster uit begin 1400. De kapel van dit klooster is gebouwd tussen 1430 en 1480. Vanaf 1573 worden hier protestantse kerkdiensten in de Franse taal gehouden. Wanneer prins Willem van Oranje in Delft verblijft, woont hij regelmatig een kerkdienst bij. Tijdens een van deze diensten hoorde Willem van het Leids Ontzet. Ook ligt een aantal van zijn kleinkinderen begraven in de Waalse kerk. In de tentoonstelling Willem van Oranje is hier!, te zien vanaf 19 oktober 2018, komt dit uitvoerig aan bod. Na de dood van Willem van Oranje in 1584 werd de kerk ter beschikking gesteld aan de Waals Hervormde Gemeente Delft.

Vanaf 1586 had de Waalse gemeente haar eigen predikant. De eerste predikant, Pierre Moreau, ligt ook in de kerk begraven. De gemeente bleef door de eeuwen heen klein qua omvang. Tussen 1621-1635 maakten Engelse lakenhandelaars gebruik van de kerk en waren de diensten in het Engels in plaats van het Frans. In 1808 schonk de gemeente Delft de kapel aan de Waalse gemeente.