Museum Prinsenhof

menu

Hugo de Grootjaar

Hugo de Groot in de schijnwerpers

Dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat Hugo de Groot (1583-1645), één van de beroemdste Delftenaren aller tijden, in een boekenkist ontsnapte uit Slot Loevestein. Vanwege dit bijzondere jubileum is 2021 door Slot Loevestein uitgeroepen tot Hugo de Grootjaar. Museum Prinsenhof Delft haakt hierbij aan en zet Hugo de Groot in de schijnwerpers met diverse activiteiten.

Delfts wonderkind
Hugo de Groot is een belangrijk denker en één van de grootste rechtsgeleerden ooit. Hij wordt beschouwd als de vader van het moderne internationale recht en de grondlegger van het zeerecht. Zo verdedigt De Groot het principe dat alle landen vrije toegang tot de zee hebben om te reizen en handelen. Maar als een echte humanist (een intellectueel van zijn tijd) was Hugo de Groot een alleskunner. Hij schreef naast theologische verhandelingen en belangrijke geschiedkundige werken, zoals over de geschiedenis van Nederland, ook tragedies en gedichten. Hoewel De Groot het grootste deel van zijn leven niet in de Nederlanden woonde en werkte, stond zijn wieg in Delft. Hij groeide op in een vooraanstaand milieu en was een echt wonderkind: al op zijn achtste dichtte hij in het Latijn. Zowel zijn vader als grootvader waren burgemeester van Delft geweest.

Informatieve film
Wie was ook alweer Hugo de Groot? Waarom is hij eigenlijk zo beroemd? Wat had hij met Delft? En waarom ontsnapte hij in een boekenkist? In een korte informatieve film gaat David de Haan, conservator Kunstcollecties, in op het belang van Hugo de Groot, zijn link met Delft en de ontsnapping uit Slot Loevestein.

Workshop voor kinderen 
In de vakantie kunnen kinderen thuis aan de slag met een creatief werkblad over Hugo de Groot, en in het museum zijn er verschillende familieactiviteiten waaronder een workshop rondom Hugo de Groot. Hou de website in de gaten voor meer details.

Museumles (groepen 7-8)
Scholen kunnen, zodra de coronamaatregelen het toelaten, voor de groepen 7-8 intekenen op de museumles Baanbrekers. In deze les gericht op wetenschappers uit Delft maken de leerlingen onder meer kennis met Hugo de Groot. Aan de hand van de boekenkist in het museum en Hugo’s belangrijkste werken vormen de leerlingen zelf het levensverhaal van De Groot.

Hugo de Groot in Museum Prinsenhof Delft
Hugo de Groot is goed vertegenwoordigd in de collectie van Museum Prinsenhof Delft. Het meest tot de verbeelding spreekt de befaamde boekenkist waarin hij uit Slot Loevestein ontsnapte. Recent onderzoek door een team experts van het Rijksmuseum naar drie kisten die om de eer van het authentieke vluchtmiddel strijden, bestempelt het exemplaar uit de collectie van Museum Prinsenhof als het meest waarschijnlijke. Hierbij baseren ze zich onder meer op het feit dat de kist afkomstig is uit het bezit van nazaten van Willem de Groot, een broer van Hugo. Hoe ze tot deze conclusie zijn gekomen, kun je terugbekijken via het programma Historisch Bewijs van de AVROTROS

Een ander belangrijk collectiestuk vormt het portret van De Groot door zijn Delftse stadgenoot Michiel van Mierevelt (1566-1641). Het museum bewaart daarnaast een bijzondere groep ‘Grotiana’, waaronder een haarlok en een penning met boekenkist. Ook in Delft wordt De Groot in ere gehouden: in de 18de eeuw kreeg hij een waardig grafmonument in de Nieuwe Kerk en een eeuw later zelfs een standbeeld op de Markt, in het hart van de stad.

Hugo de Groot heeft veel boeken over het internationale recht geschreven. In drie daarvan, De jure praedae, Mare librum en De jure belli ac pacis, komt ook slavernij aan bod. Voor De Groot was slavernij vooral een theoretische zaak en de opkomende Nederlandse slavenhandel werd door hem noch verdedigd noch bekritiseerd. Desalniettemin werden zijn boeken wel gebruikt om slavernij en kolonialisme te legitimeren.

P3030410 1
Haarlok van Hugo de Groot, Museum Prinsenhof Delft
 
Statue of Hugo Grotius
Standbeeld van Hugo de Groot tegenover de Nieuwe Kerk op de Markt van Delft


Hugo de Grootjaar
Op 22 maart gaat het Hugo de Grootjaar officieel van start. Als initiatiefnemer van het themajaar organiseert Slot Loevestein tal van activiteiten rond Hugo de Groot: een tentoonstelling, filmvertoningen, een festival en een speciale rondleiding. Meer informatie over deze activiteiten en het overige aanbod tijdens het het Hugo de Grootjaar vind je op www.hugodegroot.nl.

Loevestein Hugo de Groot Jaar logo liggend RGB scaled