Museum Prinsenhof

menu

ANBI Vriendenvereniging van Museum Prinsenhof Delft

Naam instelling: Vriendenvereniging van Museum Prinsenhof Delft

RSIN/fiscaal nummer: 816071391

Contactgegevens: [email protected]

Doelstelling:
Het bevorderen van de belangstelling, zonder winstoogmerk, voor het museum ‘Het Prinsenhof’ in Delft door middel van verspreiding van informatie over het museum en haar activiteiten, houden van lezingen over onderwerpen op het gebied van het museum, rondleidingen in het kader van door het museum georganiseerde tentoonstellingen of andere middelen die voor dit doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan:
Jaarlijks worden voor de leden diverse lezingen en excursies georganiseerd. Deze programmering wordt in samenspraak met het museum bepaald zodat de programmering van activiteiten van de Vrienden goed aansluit op de programmering van het museum.

Voor de komende jaren is er een ambitie geformuleerd ten aanzien van het aantal leden. Door middel van het gebruik maken van bestaande en nieuwe netwerken van onder andere de leden zal het leden aantal de komende jaren stijgen.

Hierdoor behoort een ruimere begroting tot de mogelijkheden waardoor er meer en betere activiteiten kunnen worden gepland en er ook qua collectie ondersteuning aan het museum kan worden geboden.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter - Josée Claassen
Penningmeester - Martijn Nitzsche
Secretaris - Elzo de Boer
Bestuurslid - Margo van Herwijnen
Bestuurslid - Niek Meijer

Beloningsbeleid:
Het bestuur vervult haar taak onbezoldigd

Activiteitenverslag:
Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2022