Museum Prinsenhof

menu

Museumles – Sporen uit de Grond

Het ontstaan van de stad Delft. Een kijkje in de schatkamer van de Delftse stadsarcheologen

Wie woonden er vroeger in Delft? Hoe zag de stad er toen uit? Wat weten we van de mensen die er vroeger woonden? Delftse stadsarcheologen hebben in Delft en omgeving sporen gevonden in verschillende diepe grondlagen. De leerlingen nemen een kijkje in de schatkamer van de Delftse stadsarcheologen. Schoenen, potten en pannen, beenderen van dieren, speelgoed en beeldjes. De leerlingen gaan op creatieve wijze aan de slag: door heel goed te kijken, ontdekken ze wie er vroeger in de stad woonde en hoe hun leven eruit zag.

De archeologische werkplaats en het depot bevatten een schat aan bodemvondsten van de stad Delft. Tijdens het bezoek aan de archeologische werkplaats analyseren de leerlingen authentiek bronmateriaal en onderzoeken ze verschillende kenmerken en details door de vondsten te schetsen. Zo ontdekken ze het verhaal en de geschiedenis er van, net zoals een archeoloog dat doet.

Deze les is ontwikkeld door Archeologie Delft in samenwerking met Museum Prinsenhof Delft.

Doelgroep: groep 5-6
Duur: 75 minuten
Locatie: Archeologische werkplaats Delft
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld 51-53; Nederlands 1-7
Tijdvak: Jagers en boeren, Grieken en Romeinen, Monniken en ridders, Steden en staten

Prijs: € 85,- per groep