menu

Klaarstomen voor het eindexamen geschiedenis

Het eindexamenonderwerp 'Steden en burgers in de Lage Landen' blijft een stuk beter hangen als je een toelichting krijgt aan de hand van schilderijen, brieven, beelden en replica’s in het museum. En met kleine opdrachten krijgen de leerlingen ook nog verdieping, illustratie en oefening op het eindexamen. Staatsvorming, overzeese expansie, de Reformatie, de wetenschappelijke revolutie: het komt allemaal weer voorbij.

Doelgroep: 4- havo, 5-6 vwo
Duur: 90 minuten
Kerndoelen: Nederlands 1 & 4, Mens en maatschappij 37, 40 & 43
Tijdvak: Steden en staten, Ontdekkers en hervormers, Regenten en vorsten
Canonvenster: Willem van Oranje, Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot, Koning Willem I

Prijs: € 90,- per groep (max. 15 leerlingen), inclusief entree voor leerlingen en begeleiders
Er kunnen twee groepen tegelijk de museumles volgen (max. 30 leerlingen)

Reserveer hier