menu

Rondleiding - De Republiek in de 16e en 17e eeuw

Aan de hand van de museumcollectie en kleine opdrachten krijgen de leerlingen verdieping, iluustratie en oefening op het eindexamenonderwerp.
Kernpunten van deze rondleiding zijn:

  • Het begin van staatsvorming en centralisatie. 
  • Het begin van de Europese overzeese expansie.
  • De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
  • Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
  • Het streven van vorsten naar absolute macht.
  • De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
  • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
  • De wetenschappelijke revolutie.

Doelgroep: eindexamenklassen havo, vwo 
Duur: 90 minuten 
Tijdvak: Steden en Staten, Ontdekkers en Hervormers, Regenten en Vorsten

Prijs: € 100,- per groep (max. 15 personen), exclusief entree