menu

Rondleiding - Willem van Oranje: Vader des Vaderlands

Willem van Oranje en Koning Willem Alexander; de Republiek en Nederland… Wat hebben ze met elkaar te maken? En waarom kleurt Nederland Oranje tijdens nationale feesten of sportwedstrijden? Tijdens deze rondleiding leggen de leerlingen verbanden tussen het verleden en het heden; ze ontdekken de invloed van Willem van Oranje op het Nederland van nu. De museumcollectie toont de klas het verhaal van Willem van Oranje, de nalatenschap van Willem, de stadhouders en koningen en het ontstaan van Nederland.

Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Duur: 60 minuten
Kerndoelen: Nederlands 1, 4; Mens en Maatschappij 37, 40, 43
Tijdvak: Ontdekkers en Hervormers, Regenten en Vorsten
Canon: Willem van Oranje, De Republiek, Hugo de Groot, Koning Willem I

Prijs: € 67,50 per groep (max. 15 personen), exclusief entree