menu

Toekomstvisie vastgesteld

15 april 2014

Het college van burgemeester en wethouders heeft de toekomstvisie van koepelorganisatie Erfgoed Delft, waarvan Museum Prinsenhof een onderdeel is, vastgesteld.

Belangrijkste uitkomst is dat ontvlechting op termijn het meest kansrijk is voor een succesvolle en duurzame ontwikkeling van Museum Prinsenhof, Archief Delft en Archeologie Delft. De werkzaamheden, de wettelijke taken, de relevante netwerken en de externe ontwikkelingen in de domeinen museum, archief en archeologie zijn te verschillend om in gefuseerde vorm met succes te verzelfstandigen. Verzelfstandiging van Museum Prinsenhof biedt op termijn het meeste perspectief. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de programmering en het bezoekersaantal van het museum in de komende jaren verder verbetert.  Voor Archeologie Delft en Archief Delft bieden versterking en uitbreiding van regionale samenwerkingsverbanden, zoals die nu al bestaan, de meeste kansen voor de toekomst.

Lees het complete bericht op de website van Gemeente Delft