Museum Prinsenhof

Willem van Oranje is hier!

Willem van Oranje is hier!
19-10-2018
03-03-2019

Wanneer De Opstand (1568-1648) in volle gang is, vlucht prins Willem van Oranje in 1572 naar het veilig ommuurde Delft om zo uit handen van de Spanjaarden te blijven. Hij neemt zijn intrek in het katholieke Agathaklooster dat vanaf dan wordt omgedoopt tot ‘het Prinsenhof’. Op deze plek woont, werkt en leeft Willem tot zijn gewelddadige dood op 10 juli 1584. Met de tentoonstelling Willem van Oranje is hier! geeft Museum Prinsenhof Delft het gebouw zijn geschiedenis terug.

Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de opstand tegen de Spanjaarden begon. Willem van Oranje was fel tegen het Spaanse beleid van Fillips II en kwam in opstand. Hij schreef een verweerschrift, de ‘Apologie’, waarin hij zijn ideaal verwoordde; godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid voor iedereen. Na goedkeuring door de Staten-Generaal der Nederlanden werd dit pamflet gedrukt en wijds verspreid. Door dit verzet wordt Willem door de koning vogelvrij verklaard.

De tentoonstelling Willem van Oranje is hier! neemt de bezoeker mee naar het Delft van Willem van Oranje. Wat waren de gevolgen van zijn komst naar Delft en welke invloed heeft Willem van Oranje gehad op het Nederland zoals we dat nu kennen?

Ook persoonlijke gebeurtenissen uit leven van Willem van Oranje worden belicht. Zo zijn twee van zijn kinderen in Delft gedoopt en liggen vijf kleinkinderen in de Waalse kerk begraven. Charlotte de Bourbon, Willem zijn derde vrouw, bevalt
in het Prinsenhof van hun dochter Louise Juliana. Met twee bijzondere bruiklenen worden moeder en dochter herenigd.

Tegenwoordig staan godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting opnieuw ter discussie. In de tentoonstelling wordt de bezoeker geconfronteerd met een aantal stellingen en idealen van Willem van Oranje. Het verhaal van Willem van Oranje is niet alleen actueel, maar het geeft ook stof tot nadenken.

80 jaar oorlog
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. In heel Nederland is daar aandacht voor in de vorm van tentoonstellingen en bijzondere activiteiten. Samen met het Rijksmuseum, de NTR, Nationaal Militair Museum, Museum Prinsenhof Delft, Dordrechts Museum en talloze instellingen door het hele land, is de website 80 jaar oorlog gelanceerd die al deze activiteiten en bezienswaardigheden in kaart brengt! Ga naar de website >