Museum Prinsenhof

De boekenkist van Hugo de Groot

De boekenkist van Hugo de Groot

Topstuk uit de collectie

boekenkist-main

De boekenkist van Hugo de Groot

(1583-1645), 17de eeuw, PDMeu 12

De in Delft geboren Hugo de Groot kan alles: hij is een briljant jurist en advocaat, theoloog, historicus, kortom een ’homouniversalis’. Zijn beroemdste werk Over het recht van oorlog en vrede (1625), vormt de basis voor het internationale oorlogsrecht. Nog steeds dient het als uitgangspunt van de Verenigde Naties. Maar Hugo dankt zijn faam ook aan zijn spectaculaire ontsnapping in een boekenkist.

Is dit de boekenkist waarin Hugo uit Slot Loevestein vluchtte? Hugo’s broer Willem is op zoek gegaan naar de kist, maar de kist was onvindbaar. Boos schrijft Hugo: Ik wil niet dat dit bewijs van Gods goedgunstigheid verloren gaat. Die kist is toch niet ten hemel opgestegen? In meerdere musea is nu dé boekenkist te zien. Ouderdomsonderzoek heeft uitgewezen dat het niet de kist in Slot Loevestein kan zijn. De kist in het Rijksmuseum is afkomstig van de nazaten van de boekhandelaar uit Gorinchem waarheen De Groot vluchtte. De kist in Museum Prinsenhof Delft komt uit het nalatenschap van Hugo’s broer Willem.

Hugo de Groot is een wonderkind met een fotografisch geheugen. De kleine Hugo dicht op zijn achtste al in het Latijn en studeert op zijn veertiende af. Een jaar later mag de jongen met een gezantschap van Oldenbarnevelt mee naar Frankrijk. De Franse koning noemt Hugo ’Le miracle de Hollande’ (het wonder van Holland). Op zijn zestiende promoveert Hugo in de rechten en krijgt hij een belangrijke functie als advocaat bij de Hoge Raad en het Hof van Holland. Hugo leeft in een tijd van godsdiensttwisten. Hij is van mening dat mensen zelf inhoud aan hun geloof moeten kunnen geven. In plaats van te kijken naar verschillen, wil hij vastleggen waar men het in ieder geval wél over eens is. Hugo de Groot zoekt naar wat de mensen bindt in plaats van wat verdeelt. Desondanks belandt Hugo in de gevangenis.

Afspeellijst met filmpjes over de restauratie van de boekenkist van Hugo de Groot, mede mogelijk gemaakt door de bezoekes van Museumweekend 2013