Museum Prinsenhof

Sponsoren & partners

Steun Museum Prinsenhof Delft

Voelt u zich betrokken bij Museum Prinsenhof Delft en wilt u het museum steunen? Met uw steun maakt u bijvoorbeeld tentoonstellingen en restauraties mogelijk, onderzoek en educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk dat in de collectie past. Het museum is dankbaar voor elke vorm van ondersteuning, hoe groot of klein deze ook is.

Particulieren
Als gemeentemuseum ontvangt Museum Prinsenhof Delft subsidie van de gemeente Delft voor het uitvoeren van zijn basistaken. Door uw steun kan het museum veel meer doen, zoals de collectie aanvullen en bijzondere tentoonstellingen organiseren. Schenkingen, legaten en erfstellingen zijn van groot belang voor Museum Prinsenhof Delft. Als onderdeel van de gemeente Delft heeft Museum Prinsenhof Delft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en erfstellingen ten gunste van het museum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. U kunt het museum steunen door een eenmalige of een periodieke schenking. Maar ook schenking van een bijzonder kunstvoorwerp behoort tot de mogelijkheden. Ook op de langere termijn kunt u een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door het opnemen van Museum Prinsenhof Delft in uw testament.

Neem voor meer informatie contact op met Léonore Heemskerk, Hoofd Partnership & Development.
T: 06 539 89 773
E: [email protected]

Bedrijfsleven
Museum Prinsenhof Delft wil graag de banden met het bedrijfsleven aanhalen op een manier die niet alleen voor hetmuseum, maar ook voor bedrijven interessant is. Draagt u het Delftse culturele erfgoed een warm hart toe en wilt u het museum sponsoren? Sponsoring van Museum Prinsenhof Delft biedt vele mogelijkheden om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren.

(Hoofd)sponsoring van een speciale activiteit
Het is ook mogelijk (hoofd)sponsor van een speciale activiteit te worden, zoals van een tentoonstelling of een bijzondere restauratie. Wanneer u het museum op deze manier sponsort,verbindt u zich aan een uniek project. Een project dat niet alleen zichtbaarheid oplevert, maar ook andere kansen die bijdragen aan het realiseren van uw bedrijfsdoelen. Als (hoofd)sponsor kunnen wij voor u een op maat gemaakt pakket aan tegenprestaties samenstellen.

Sponsoring in natura
Naast financiële sponsoring is sponsoring in natura mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van menskracht of middelen.

Fiscale aspecten
Bedrijven kunnen net als particulieren giften doen en aftrekken van de belasting. Als er zakelijke beweegredenen zijn, kan uw bedrijf de uitgaven die gepaard gaan met sponsoring in aftrek brengen. Wilt u meer informatie over hoe uw bedrijf Museum Prinsenhof Delft kan ondersteunen? Neem dan contact op met Léonore Heemskerk, Hoofd Partnership & Development.

T: 06 539 89 773
E: [email protected]

Toegekende steun
In 2016 werd de tentoonstelling Vermeer komt thuis, het Straatje terug in Delft, gesteund door de
volgende fondsen:

 • Fonds 1818
 • VSB Fonds
 • Fonds 21
 • Mondriaan Fonds
 • Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Stichting Zabawas
 • Bouwfonds Cultuurfonds

Deze tentoonstelling werd gesteund door de onderstaande sponsoren:

 • Boskalis Westminster N.V., hoofdsponsor
 • Rabobank Zuid-Holland Midden
 • Retail Property Management (R.P.M.) B.V.
 • DSM
 • Ruitenburg adviseurs & accountants
 • Aon Risk Solutions
 • Architect2GO
 • Van der Leeuw Optiek
 • Westvest Notarissen
 • De Leede Management & Consultancy
 • Applikon Biotechnology
 • Royal Delft
 • Best Western Museumhotels Delft
 • Van Dongen Advies
 • Improve
 • Hanos
 • TAK architecten

In 2015 werd de tentoonstelling Kijk, Jan Schoonhoven gesteunddoor de volgende fondsen:

 • Het Mondriaanfonds
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Stichting Zabawas
 • Stichting Hulp aan Delftse jongeren, ‘het Meisjeshuis’
 • Het BNG Cultuurfonds
 • Fonds 21

Deze tentoonstelling werd gesteund door de onderstaande sponsoren:

 • Claire Beke – Communicatie in Cultuur
 • Lichtpunt
 • Heijmerink Wagemakers

In 2014 werd Museum Prinsenhof Delft door de volgende sponsor gesteund:

 • Rabobank Zuid-Holland Midden, sponsor van Museum Prinsenhof Delft

In 2013 en 2014 werd Museum Prinsenhof Delft door de onderstaande fondsen gesteund:

 • Fonds 1818 ondersteunde Museum Prinsenhof voor educatieve projecten zoals Schoolse Tradities en Vijftig tinten blauw en oranje. Tevens steunt Fonds 1818 het museum met een belangrijke bijdrage voor de herinrichting.
 • Het Mondriaan Fonds ondersteunde Museum Prinsenhof Delft bij de tentoonstelling Delfts Blauw.Kunst of Kitsch.
 • Het VSBfonds heeft een aanzienlijke ondersteuning toegekend voor de herinrichting van het museum.
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds, in het bijzonder het Margarethe Petronella Fonds en het Van der Vossen-Delbrück Fonds droegen bij aan de realisatie van de tentoonstelling Delfts Blauw. Kunst of Kitsch.
 • Het SNS REAAL Fonds droeg bij aan de realisatie van Delfts Blauw. Kunst of Kitsch. Uit de speciale Programmaregeling Digitalisering in Musea van SNS REAAL Fonds ontving het museum een bijdrage voor de ontwikkeling van Het Duel, een interactieve leermodule over Willem van Oranje.
 • De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting heeft bijgedragen aan de realisatie van de tentoonstelling Hemelse Klanken.
 • Het Stalpaerd van der Wieleweg fonds droeg bij aan de tentoonstelling Hemelse Klanken.
 • De Stichting Dorodarte steunde de restauratie van de boekenkist van Hugo de Groot.
 • De Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, vanouds genaamd Het Meisjeshuis droeg bij aan het project Schoolse Tradities, aan de herinrichting van het museum en aan een onderzoeksproject ter voorbereiding op de tentoonstelling over de Delftse schilder Jan Schoonhoven (2015).