Museum Prinsenhof

Voortgezet onderwijs

KijkWIJZER Willem van Oranje

Wie was Willem van Oranje en wat heeft hij voor Nederland betekend. En is Willem van Oranje de voorvader van Koning Willem Alexander?

Doelgroep: onderbouw havo/vwo, bovenbouw vmbo
Duur: 60 minuten Kerndoelen: Nederlands 1, 4, 5, 8; Mens en Maatschappij 37, 40, 43
Kosten: € 1,00 per kijkWIJZER
Tijdvak: Ontdekkers en Hervormers
Canon: Karel V, De Beeldenstorm, Willem van Oranje, De Republiek, Koning Willem I

 

Rondleiding - De Republiek in de 16e en 17e eeuw

Aan de hand van de museumcollectie en kleine opdrachten krijgen de leerlingen verdieping, iluustratie en oefening op het eindexamenonderwerp.
Kernpunten van deze rondleiding zijn:

  • Het begin van staatsvorming en centralisatie. 
  • Het begin van de Europese overzeese expansie.
  • De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.
  • Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.
  • Het streven van vorsten naar absolute macht.
  • De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek.
  • Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie.
  • De wetenschappelijke revolutie.

Doelgroep: eindexamenklassen havo, vwo 
Duur: 90 minuten 
Tijdvak: Steden en Staten, Ontdekkers en Hervormers, Regenten en Vorsten

Prijs: € 100,- per groep (max. 15 personen), exclusief entree

Rondleiding - Willem van Oranje: Vader des Vaderlands

Willem van Oranje en Koning Willem Alexander; de Republiek en Nederland… Wat hebben ze met elkaar te maken? En waarom kleurt Nederland Oranje tijdens nationale feesten of sportwedstrijden? Tijdens deze rondleiding leggen de leerlingen verbanden tussen het verleden en het heden; ze ontdekken de invloed van Willem van Oranje op het Nederland van nu. De museumcollectie toont de klas het verhaal van Willem van Oranje, de nalatenschap van Willem, de stadhouders en koningen en het ontstaan van Nederland.

Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Duur: 60 minuten
Kerndoelen: Nederlands 1, 4; Mens en Maatschappij 37, 40, 43
Tijdvak: Ontdekkers en Hervormers, Regenten en Vorsten
Canon: Willem van Oranje, De Republiek, Hugo de Groot, Koning Willem I

Prijs: € 65,- per groep (max. 15 personen), exclusief entree

Rondleiding - Meesters in Innovatie

In Delft was en is er altijd wel iets nieuws te vinden. Creativiteit, vernieuwing en slimme handelsgeest vind je in deze stad, zowel vroeger als nu, zowel in de kunst als de wetenschap. Deze rondleiding leidt de leerlingen langs eeuwenoude schilderijen en buitengewone objecten. Elk met een eigen verhaal. Denk aan de portretfabriek van Michiel van Mierevelt, de buit van de VOC, de bloei van Calvé, het aanschouwen van een anatomische les en de ontdekkingen van Anthonie van Leeuwenhoek onder de microscoop. Delft creating History!

Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Duur: 60 minuten
Kerndoelen: Nederlands 1, 4, 5, 8; Mens en Natuur 29, 32; Mens en Maatschappij 37, 40
Tijdvak: Regenten en Vorsten, Burgers en Stoommachines
Canon: VOC, Christiaan Huygens

Prijs: € 65,- per groep (max. 15 personen), exclusief entree

Rondleiding - Willem van Oranje & de Opstand

De leerlingen maken tijdens de rondleiding kennis met Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands. Bekende personen als Karel V, Filips II en de hertog van Alva worden aan de hand van de museumcollectie belicht alsmede belangrijke gebeurtenissen uit die tijd: de Nederlandse Opstand, de Beeldenstorm en niet te vergeten de moord op Willem van Oranje.

Doelgroep: vmbo, havo, vwo
Duur: 60 minuten
Kerndoelen: Nederlands 1, 4; Mens en Maatschappij 37, 40, 43
Tijdvak: Ontdekkers en Hervormers
Canon: Karel V, De Beeldenstorm, Willem van Oranje

Prijs: € 65,- per groep (max. 15 personen), exclusief entree

X