Museum Prinsenhof

Nieuws

Nieuws

Vermeer kan veilig thuiskomen

Gemeenteraad Delft stemt in met structurele verbetering museale beveiliging. In een ingelaste vergadering heeft de gemeenteraad Delft vrijdagavond ingestemd met het voorstel van B&W om extra middelen beschikbaar te stellen voor de structurele verbetering van de beveiliging van Museum Prinsenhof Delft.
Lees meer

Locatie van Het Straatje van Vermeer ontdekt

Uit nieuw archiefonderzoek is voor het eerst de exacte locatie van Het Straatje van Johannes Vermeer te herleiden. Professor dr. Frans Grijzenhout, hoogleraar Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, raadpleegde 17de-eeuwse archiefstukken die nog niet eerder voor dit doel werden gebruikt en die nu duidelijk uitwijzen waar de oorspronkelijke locatie van het straatje in Delft zich bevindt. Dankzij nieuw onderzoek heeft professor Grijzenhout het exacte adres kunnen vaststellen: de Vlamingstraat in Delft ter hoogte van de huidige nummers 40-42. Vanaf 25 maart 2016 is Het Straatje te zien in het museum. Lees meer

Masterclass Bouwkeramiek

In de geschiedenis van het Delfts Blauw zijn er niet alleen gebruiks- en siervoorwerpen  gemaakt. Aardewerk laat zich ook uitstekend vormen tot objecten voor het bouwbedrijf, denk bijvoorbeeld aan bakstenen of tegels. Een van de belangrijkste Nederlandse producenten van bouwkeramiek in de 19de en 20ste eeuw was gevestigd in Delft, namelijk De Porceleyne Fles. De masterclass  van vrijdag 11 december gaat specifiek over dit onderwerp. Lees meer

Publicatie Jan Schoonhoven, Delft

Tijdens de opening van de tentoonstelling is het boek Jan Schoonhoven, Delft (een uitgave van de stichting Licht op Schoonhoven, Delft) gepresenteerd.
In het boek gaat ruime aandacht uit naar zijn werken, met een accent op de vroege, en zijn nauwe band met de stad en haar inwoners. De TU-Delft levert een leerzame bijdrage over het belang van licht bij het bekijken van Schoonhovens reliëfs. De interessante inhoud krijgt extra waarde door de ongeveer 180 foto’s en afbeeldingen van werk van de kunstenaar, waarvan een deel tot nu toe niet bekend was. Het boek is een luxe uitgave, geheel in full colour en telt ongeveer 160 pagina’s. Auteurs: Marga Schoemaker, Hendrik van Leeuwen en Sylvia Pont. Verkoopprijs € 25,00. Verkrijgbaar in de museumwinkel. 

X